06.05.2020

Pāru konsultēšana

Dažādos dzīves posmos laulātie pāri sastopas gan ar savstarpējo attiecību izmaiņām, gan mijiedarbības izmaiņām ģimenē un ārpus tās.  Tas var būt saistīts ar sociālā stāvokļa un vecuma izmaiņām, bērnu piedzimšanu, bērnu pieaugšanu un bērnu aiziešanu savā dzīvē utt. Parasti pāru attiecību izmaiņu posmus sauc par ģimenes krīzēm. Divi svarīgākie psiholoģiskie laulības uzdevumi ir prasme pārvarēt dzīves krīzes un radīt pāra attiecībās drošu vietu konfliktiem un nesaskaņām.

Tā saucamajā „veselīgā laulībā” laulātie sniedz viens otram pietiekami daudz vietas nepieciešamām izmaiņām un atrod jaunus veidus, kā papildināt vienam otru.

Atsevišķās laulībās laulātie tik ļoti papildina viens otru un saikne ir tik stipra, ka nepieciešamā telpa starp laulātajiem samazinās. Rezultātā jebkādas izmaiņas kļūst neiespējamas, kā arī laulāto attiecības nevar attīstīties. Pāris nokļūst „neatrisināma” konflikta strupceļā.

Psiholoģiskās palīdzības mērķis ģimenes pāriem – pārvarēt laulības krīzi, vienlaicīgi saglabājot un atbalstot laulības veselumu, radīt nepieciešamo drošo telpu un pakāpeniskas izmaiņas laulāto attiecībās.